Skip to content

Fakturaadresser

Nedan hittar ni olika alternativ för att kunna skicka faktura till oss.

E-FAKTURA

Har ni möjlighet att skicka elektroniska fakturor så görs uppsättningen enligt nedan information:

Peppol-ID: 0007:5568484280
VAN-Operatör: Scancloud.

Frågor om uppsättningen ställs till:


Tel: 08-559 22 077

PAPPERSFAKTURA

Pappersfakturor skickas till nedan adress:

Per Edlunds Bygg AB
LIN2045 Scancloud
831 97 Östersund

Endast fakturor får skickas till ovanstående adresser. All annan post skickas till:

Per Edlunds Bygg AB
Arågränd 33
831 71 Östersund